Woorden die werken

Vernieuwen met taal. In organisaties gelden ongeschreven wetten over welke teksten passen in het dominante organisatiediscours. Dat discours is ‘bewaakt’ de bestaande orde. Omdat afwijken van het discours het huidige evenwicht ter discussie stelt, blijken afwijkende teksten een werkzame aanzet tot vernieuwing. In processen die gericht zijn op het veranderen van organisaties kan oog en oor voor taal en tekst niet gemist worden.

Een goed geschreven tekst is een prachtig instrument om anderen mee te raken. Onder woorden brengen wat je bedacht hebt is één. Maar een tekst schrijven die raakt, is een opgave die niet iedereen ligt. Soms is een frisse vraag, een scherpe blik of een poëtische verwondering nodig om een boodschap over te brengen. Altijd is schrijven, spelen met zinnen, stijl en structuur. Een spel met woorden die nieuwe beelden, emoties en gevoeligheden genereert. Met woorden die werken.