Vertrouwenspersoon

‘Confident, philosophe et ami à vie’. Belangeloos vertrouwenspersoon en denker. Een doen en laten om in woorden, handelen en details grotere verbanden te zien.