Aarzelen verschaft kunst

Aarzelen verschaft kunst

Veel kunst is evenals aarzelen een geste tot reflectie. En voor veel kunstenaars is aarzelen een noodzakelijk deel van het creatieproces, omdat voor bijna alle keuzen in het scheppen van kunst en in de keuzen die aan het maken van kunst voorafgaan, aarzelen de grondslag…

Continue reading →

Georganiseerd Aarzelen

Georganiseerd Aarzelen

(…) In het vijfde themablok wordt de aandacht verlegd naar een van de maatschappelijke domeinen waar zowel de destabilisering als de toewending naar complexiteit zich duidelijk manifesteren:het domein van organisaties, organiseren en professioneel handelen. Vanuit de bevinding dat aarzelen deel uit maakt van de menselijke…

Continue reading →

Aarzelen voor leiders

Aarzelen voor leiders

Heldhaftig aarzelen. Onder die paradoxale titel schreef Van Hekke begin 2014 in M&O een intrigeren- de apologie van het aarzelen (Van Hekke, 2014). Aarzelen is ook zo’n begrip dat in het traditionele managementverhaal zelden voorkomt. Reden voor Pieter Leenheer om met Van Hekke in gesprek…

Continue reading →

Heldhaftig aarzelen

Heldhaftig aarzelen

Tijdschrift voor Management & Organisatie, nummer 1, 2014 Aarzelen staat in een kwaad daglicht, aldus Peter van Hekke in zijn bijdrage Heldhaftig aarzelen. Ten onrechte, zo blijkt uit onderzoek. Een beetje aarzelen boort een bron van ongekende mogelijkheden aan – ‘in dat onbepaald tussengebied, waar…

Continue reading →

  • Het verhaal van Groenelaan

    Het verhaal van Groenelaan

Het verhaal van Groenelaan

In 2020 zal zo’n 20% van de bevolking 65 jaar en ouder zijn. De vraag naar ouderenzorg zal toenemen. In retrospectief neemt daarbij het aantal vereiste rapportages, protocollen, verantwoordingen en enquêtes toe. Maar zal er meer dan vandaag de dag gebeurt, ook aan mensen persoonlijk…

Continue reading →

Leren werkt

Leren doen mensen op school, tijdens een cursus of als ze een opleiding volgen, maar niet tijdens hun werk. Dat klinkt vanzelfsprekend. De laatste tijd wordt deze strikte scheiding tussen leren en werken echter meer en meer doorbroken. Leren is niet langer het af en…

Continue reading →

Socrates ontmoet Freud

Conferentie NIP-sectie T&O: Socrates ontmoet Freud Een gezamenlijk onderzoek van psychologen en filosofen naar vooronderstellingen over trainen en leren. 19 november 2004 Veel trainers hebben te maken met opdrachtgevers die een duidelijk en resultaatgericht programma verwachten. Deze verwachtingen komen echter niet altijd overeen met de…

Continue reading →

De heerlijke nieuwe wereld van HRD

Niet zo lang geleden nog voelden mensen zich onmisbaar en ontleenden daaraan zelfrespect en eigenwaarde. Vandaag leren mensen dat ze inwisselbaar zijn, dat slechts hun toegevoegde waarde ertoe doet, niet zijzelf. Het instrumentele denken binnen hrd- kringen poogt alles vast te leggen, inwisselbaar te maken….

Continue reading →

De maskerade van de (psycholoog-) trainer

De maskerade van de (psycholoog-) trainer door Peter van Hekke & Gerolf Pikker Op vrijdag 28 november jl. vond in hotel/congrescentrum ‘De Heerlickheijd van Ermelo’ de werkconferentie plaats van de sectie Training & Opleiding van het NIP onder de titel: Psycholoog-Trainer: Charmeur of Regisseur? Reflecties…

Continue reading →