Intervisie 2.0

Intervisie is een periodiek en wederkerig onderzoek van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk met het oogmerk ervan te leren. Dit leren gebeurt samen met collega's of vakgenoten in de vorm van een onderzoekend gesprek over een ingebracht vraagstuk. De waarde van intervisie ligt onder andere in het aantal verschillende perspectieven dat op een vraagstuk wordt ingebracht. Toch vervalt intervisie vaak in zelfbevestigend gekeuvel.

Intervisie 2.0 reikt een stapje verder. Hier plaatsen we het interpreteren van het vraagstuk naar de voorgrond. Niet de vraag maar de wijze waarop de inbrenger betekenis genereert staat centraal. Want ‘feiten zijn het probleem niet. Wel onze interpretaties daarvan.’* Bij voorkeur is een 2.0 intervisiegroep samengesteld uit max. 4 personen.

*Feltmann E., Lubbers B., Metsenmakers M., Dijkgraaf G.,  Denkadviseren, over relaties tussen de taal, het denken en de problemen van mensen in organisaties. Amsterdam: Mediawerf 2010