Denkadvies

"Feiten maken niet gelukkig. Ook niet ongelukkig. Nee, feiten zijn het probleem niet. Wel onze interpretaties daarvan. Gelukkig maar!"* Denkadvies brengt speling aan in verstroefde denkbeelden.

Bij het denkadviseren speelt taal een grote rol. Taal is een handig gereedschap. We drukken ons uit in taal, we interpreteren en denken in taal, we voelen ons thuis bij bepaalde taal. We formuleren oplossingen en problemen in taal enzovoort. Taal is net zo vanzelfsprekend als de lucht die we ademen. In het adviesgesprek is bewust en actief spelen met taal een manier om problematische perspectieven op een vraagstuk te bevragen en nieuwe, constructieve perspectieven te laten ontstaan. Kennismaken is kosteloos.

*Feltmann E., Lubbers B., Metsenmakers M., Dijkgraaf G., Denkadviseren, over relaties tussen de taal, het denken en de problemen van mensen in organisaties. Amsterdam: Mediawerf 2010