In 2020 zal zo’n 20% van de bevolking 65 jaar en ouder zijn. De vraag naar ouderenzorg zal toenemen. In retrospectief neemt daarbij het aantal vereiste rapportages, protocollen, verantwoordingen en enquêtes toe.

Maar zal er meer dan vandaag de dag gebeurt, ook aan mensen persoonlijk worden gevraagd naar hun beleving? En is de zorg voor mensen die de zorg verlenen voldoende?

Het betekent nogal wat om in de ouderenzorg te werken. Elke dag geconfronteerd worden met de tijdelijke houdbaarheid van leven. Met eenzaamheid, met ziekte, met dood. Je afvragen wat het betekent om oud en afhankelijk van zorg te zijn stemt doorgaans niet vrolijk. Maar hoe beleef je het als mensen je vertellen dat zij betekenisloos zijn?

In juni stelde de leergroep Advanced Change Methodologies ACM07 als afronding van deze master, hun ‘meesterproef’ ten dienste aan zorgorganisatie Osira Amstelring. Dat deden ze in de vorm van een narratief onderzoek. Het bestuur van Osira Amstelring nam de geste in ontvangst voor woonzorgcentrum ‘Groenelaan’. Tot voor kort stond dit centrum nog onder verscherpt toezicht. De ‘Groenelaners’ konden aldus het bestuur de aandacht voor hun zorgen goed gebruiken. 20 adviseurs hebben gedurende een dag gesprekken gevoerd en verhalen opgetekend over beleving bij en betekenis van zorg. Alle bij de zorg betrokken perspectieven zijn verkend. Bewoners, familieleden, vrijwilligers, zorgverleners, stafmedewerkers, leidinggevenden, facilitairmedewerkers et cetera. Deze verhalen werden een dag later in een grote bijeenkomst, waarbij alle betrokkenen waren uitgenodigd, opnieuw verteld. Zonder duiding en met de bedoeling er met elkaar over te praten vanwege het veranderingspotentieel dat in verhalen besloten ligt.

Want verhalen zijn niet neutraal. Ze gaan over wat mensen raakt. Ze zijn verpakking van emoties en gevoelens. Verhalen kunnen mensen een stem geven die (bijna) geen stem meer hebben zoals bijvoorbeeld zieken en ouderen. Verhalen van gewone ervaringen verduidelijken welke betekenissen een gebeurtenis krijgt. Het delen van zulke verhalen maakt het mogelijk die betekenissen ook te ervaren. Reflecties over de verhalen en duiding van mogelijke betekenissen kunnen een aanzet zijn voor vernieuwing.

Een aantal van die verhalen en een foto-impressie van de dag, zijn namens Sioo gebundeld en opgenomen in een boekje. Om de verhalen nog eens terug te kunnen lezen en er met elkaar over in gesprek te blijven.

Dit gastblog werd ook geplaatst op: SIOO.