Intreerede Jacco van Uden: Making Art Work

Dr. Jacco van Uden is per 1 februari 2013 benoemd tot lector Change Management aan De Haagse Hogeschool. Op woensdag 5 maart 2014 houdt hij zijn intreerede Making Art Work. Making Art Work Als we over organisaties spreken doen we dat altijd met ‘leenwoorden’. We putten uitvoerig uit het vocabulaire van de krijgswetenschappers (strategie, standard operating procedures, markten veroveren), we maken gebruik van de inzichten van biologen (aanpassingsvermogen, niches, survival of the fittest) of stellen bedrijven voor als machines en kijken vervolgens hoe techneuten te werk zouden gaan (procesoptimalisatie, standaardisatie, efficiency). De manier waarop we onze organisaties vormgeven, inrichten en managen wordt bepaald door de keuze van onze metaforen, zo liet Gareth Morgan al zo mooi zien in zijn Images of Organization. Wat dan, als we een organisatie proberen voor te stellen als kunst? Op het eerste gezicht twee werelden die weinig met elkaar te maken hebben. Organisaties associëren we met structuren, voorspelbaarheid en een doelmiddelenrationaliteit. Kunst staat voor velen juist voor woeste inspiratie, voor grillige scheppingsprocessen en voor dubbelzinnigheden. Kan kunst dan toch een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatiekunde? Of is kunst een interessante inspiratiebron, juist omdat onze beelden bij kunst zo ver af staan van hoe we tegen organisaties aankijken? In zijn intreerede gaat Jacco van Uden in op verschillende manieren waarop we kunst aan organisatiekunde kunnen verbinden.

Programma

13.00 – 13.30 uur Ontvangst

13.30 – 15.15 uur Miniseminars>>

1. ‘Business un-usual: Innovatief managen in de mode’
dr. Anja Overdiek (docent opleiding Small Business & Retail Management, De Haagse Hogeschool)

2. ‘Organisatievraagstukken bij polarisatie & radicalisering van verwarde personen’
Mark van Peufflik MOC (docent Academie voor Sociale Professies, De Haagse Hogeschool)

3. ‘Hesitant heroes’
MCM Peter van Hekke (docent opleiding Bedrijfskunde, Management, Economie en Recht, De Haagse Hogeschool)

4. ‘Service Design Thinking in Education. An alternative approach for managing educational institutions.’
MsC. Wouter van Dam (docent Academie voor European Studies & Communication Management, De Haagse Hogeschool) LET OP: de voertaal is Engels

5. Kunst ontmoet organiseren
dr. Jacco van Uden (lector Change Management, De Haagse Hogeschool)

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 15.40 uur Inleiding
drs. J.W. (Jan) Lintsen MBA, lid College van Bestuur, De Haagse Hogeschool

15.40 – 17.00 uur Making Art Work
intreerede dr. Jacco van Uden, lector Change Management
Aansluitend screening van Rare birds in these lands, een film van Céline Berger

17.00 – 18.00 uur Borrel inclusief presentatie werk Edwin van der Heide

Aanmelden >>

Meer informatie

Indien u vragen heeft over bereikbaarheid en andere logistieke zaken, dan kunt u contact opnemen met Mirjam Schoenmaeckers (secretariaat van het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek, 070-4457372 of m.schoenmaeckers@hhs.nl).

Locatie Aula van De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein 75 2521 EN Den Haag